Network Menu

Medlemsansökan

i SWEA Kuala Lumpur.

Medlemsavgift

Ordinarie årsavgift, 2018: 200 RM
Årsavgift för dig under 25 år: 100 RM
Nya medlemmar som tillkommer efter den 1 augusti 2018 betalar 100 RM för resterande del av innevarande år

Var vänlig och fyll i blanketten nedan och klicka på Skicka för att sända iväg den!

Ansökan om medlemskap i SWEA Kuala Lumpur

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering