Network Menu

Medlemsansökan

i SWEA Kuala Lumpur.

Medlemsavgift

Ordinarie årsavgift, 2018: 200 RM
Årsavgift för dig under 25 år: 100 RM
Nya medlemmar som tillkommer efter den 1 augusti 2018 betalar 100 RM för resterande del av innevarande år.

Fyll i medlemsblanketten här