Kuala Lumpur

Kontakta oss

2022

Styrelsen kuala lumpur

Här hittar du alla oss som sitter med i årets styrelse.

Ordförande
Linda Tinaeus

Som avdelningsordförande i Kuala Lumpur är du ansvarig för att sprida information om SWEA. Du deltar på möten tillsammans med övriga Avdelningsordförande i ASOC.

sweakualalumpur@gmail.com

Viceordförande
Jenny Westin

Som viceordförande stöttar du ordförande i hennes arbete.

jenny.westin74@gmail.com

Medlemsansvarig
Lydia Orlowski

Som medlemsansvarig är du ansvarig för vårat medlemsregister och hjälper kassören att påminna om att årsavgifterna ska betalas in. Du besvarar också frågor från ny medlemmar och hjälper dem med att komma till rätta i sin nya hemstad.

lydiaorlowski@gmail.com

Sekreterare
Åsa Wallmark

Som sekreterare skriver du vår mötesprotokoll, skickar dem till de inom SWEA som ska ta del av dem. Du skickar också ut kallelse och agenda till våra styrelsemöten.

asa.wallmark@gmail.com

Kassör
Maria Bendt

Som kassör ansvarar du för att ta in medlemsavgifter, samla in avgifter på event och upprätta vår årsredovisningen samt sammanställa de dokument som SWEA international behöver.

mariabendt75@gmail.com

Webbansvarig
Vakant

Webbansvarig ansvara för att uppdatera vår hemsida med aktuell information, lägga upp våra event och publicera bilder från våra event.

sweakualalumpur@gmail.com

Programgruppsansvarig
Jenny Holloway

Som programgruppsansvarig är du länken mellan programgruppen och styrelsen. Tillsammans med  programgruppen arbetar du för att ta fram ett program med olika aktiviteter för SWEA Kuala Lumpurs medlemmar.

jenny.holloway@live.com

Donationsansvarig
Jenny Westin

Som donationsansvarig är du ansvarig för att de donationsprojekt som styrelsen beslutar om genomförs. Du sammanställer vad som ska göras och ansöker om att få genomföra donationen till SWEAs donationsgrupp. Du ansvarar för projektets genomförande, ekonomi och slutsammanställning till SWEA.

jenny.westin74@gmail.com

övriga kontakter

titel titel
namn namn namnsson

Ansvarsområde i kort

mailadress@epost.zzz

titel titel
namn namn namnsson

Ansvarsområde i kort

mailadress@epost.zzz

titel titel
namn namn namnsson

Ansvarsområde i kort

mailadress@epost.zzz


följ oss på sociala medier

Kontakta swea intl.

Har du frågor gällande vår organisation på ett globalt plan? Då är du välkommen att kontakta SWEA INTERNATIONAL.