Network Menu

SWEAs styrelse i KL

Ordförande 

Vice Ordförande

Kassör

Medlemsansvarig

Webmaster

Kommunikation/Instagram

Specialrådgivare/Facebook

Sekreterare

Donationsgruppen

Programgruppen

Therese Andrén Eggeborn (sweakulalumpur(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com)

Linda Tinaeus  (linda.tinaeus(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com)

Maria Bendt (mariabendt75(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com)

Lydia Orlowski (lydiaorlowski(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com)

Anna-Lena Sarapik (anna-lena(Replace this parenthesis with the @ sign)sarapik.se )

Karin Wafa (karin.wafa(Replace this parenthesis with the @ sign)me.com)

Anki Cederkvist (anki(Replace this parenthesis with the @ sign)cederkvist.se)

Åsa Wallmark (asa.wallmark(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com)

Jenny Westin (Jenny.westin(Replace this parenthesis with the @ sign)med.lu.se)

Therése Andrén Eggeborn (andreneggeborntherese(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com)

SWEA Kuala Lumpur styrelseBakre raden från vänster: Anna-Lena Sarapik, Karin Wafa, Marita Viksten, Maria Bendt

Främre raden från vänster: Anki Cederkvist, Lydia Orlowski, Jenny Westin, Therese Andrén Eggeborn, Åsa Wallmark.